• Fabrika, Plaza, Hastane, AVM ve İş Merkezleri gibi tesislerin; tesis işletme, bina işletme, bakım ve onarımlarını yapar.
  • Tesis risk analizini yaparak risklerin azaltılmasını sağlar. Bu analize dayanarak Acil Durum Organizasyon planını (ADO) yapar ve ADO Acil Durum prosedürü haline getirir. Bu riskleri azaltmak için tesisin fiziksel yapısıyla ilgili yangın güvenlik ve korumalarını tasarlar uygular ve işletir. Bu tesisleri kullanan çalışanları ADO planı çerçevesinde eğitir.
  • İşletmenin enerji performansını artırarak enerji verimliliği dolayısıyla enerji tasarrufu sağlar.
  • Bina Enerji Performansını (BEP) arttırıcı tasarımlar yapar, mevcut tesis ve binalarda iyileştirmeler yapar.